Maloobchod - listopad 2011

Nižší prodej potravin trval

09.01.2012
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny klesly v listopadu reálně meziměsíčně o 0,7 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 0,5 %, stejně jako bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží.

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v listopadu snížily reálně meziměsíčně o 0,7 %, meziročně očištěné pouze o pracovní dny vzrostly o 0,5 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění přispěl (při stejném počtu pracovních dní v listopadu 2010 i 2011) zejména prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 2,5 %, meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné vzrostly o 2,5 %. Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se meziročně bez očištění zvýšily o 3,9 %, za opravy klesly o 5,7 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o pracovní dny se snížily o 0,4 % shodně jako bez očištění. Neočištěné tržby klesly meziročně za prodej potravin o 2,8 %, za pohonné hmoty o 2,2 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,7 %.

Největší podíl na celkovém poklesu v maloobchodě měl nižší prodej potravin, a to jak ve specializovaných (o 1,4 %), tak i v nespecializovaných prodejnách (o 3,0 %). Z významných sortimentních skupin nepotravinářského zboží byl zaznamenán pokles prodeje pohonných hmot (o 2,2 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 0,8 %). Zvýšení tržeb ve stálých cenách naopak vykázal maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,0 %), s oděvy a obuví (o 5,5 %), s výrobky pro domácnost (o 2,9 %) a s výrobky pro kulturu a rekreaci (o 0,5 %). Prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby se i nadále zvyšoval (o 8,8 %), avšak v porovnání s první polovinou roku 2011 se tempo růstu zpomalilo.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku činil 103,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 12. 2011
Termín ukončení zpracování: 4. 1. 2012
Data za měsíc listopad 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 3. 2. 2012  • cmal010912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz