Maloobchod - únor 2011

Růst tržeb v maloobchodu pokračoval

04.04.2011
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny vzrostly v únoru reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o vliv počtu pracovních a kalendářních dní zvýšily o 6,5 % stejně jako bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména prodejem motorových vozidel a nepotravinářského zboží.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v únoru zvýšily reálně meziměsíčně o 0,8 %; meziročně očištěné pouze o pracovní a kalendářní dny o 6,5 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. Na celkovém meziročním přírůstku tržeb se nejvíce podílely při stejném počtu pracovních dní letos i loni tržby za prodej motorových vozidel (+4,7 p.b.) a nepotravinářské zboží (+1,4 p.b.), viz. tabulka č. 2.

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,8 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné vzrostly o 16,0 %. Pokračoval rychlý meziroční růst prodeje motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 18,1 %, který byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou. Tržby za prodej motorových vozidel přesáhly o 3,7 % úroveň prodejů v únoru 2008. Tržby za opravy se zvýšily o 2,0 %.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 2,4 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 4,1 %, za prodej potravin o 1,4 %, za prodej pohonných hmot naopak klesly o 0,8 %.

Nejrychleji rostly tržby za prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 20,9 %). K celkovému růstu přispěl i specializovaný prodej textilu a obuvi (růst o 7,0 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 5,2 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 4,8 %), výrobků pro domácnost (o 3,7 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 1,6 %) a použitého zboží (o 1,2 %). Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,9 %, z toho podnikům se 100 a více zaměstnanci, kam patří i velké obchodní řetězce, o 2,8 %. Kromě již uvedeného poklesu tržeb za prodej pohonných hmot klesly tržby ve stáncích a na trzích (o 13,8 %), za potraviny ve specializovaných prodejnách (o 4,7 %), sortiment prodávaný mimo prodejny, stánky a trhy (o 2,9 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,2 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,4 %. Pokračoval výrazný růst cen pohonných hmot (o 11,7 %), podstatně méně pak cen za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 2,1 %) a za léky a zdravotnické potřeby (o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 8,0 %) a textilu a obuvi (o 3,8 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 25. 3. 2011
Termín ukončení zpracování: 30. 3. 2011
Data za měsíc leden byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2011  • cmal040411.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz