Maloobchod - srpen 2020

Meziroční růst tržeb nepotravinářského zboží pokračoval

08.10.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v srpnu zvýšily reálně o 1,6 %, bez očištění stagnovaly. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v srpnu reálně o 0,3 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 0,9 % a za potraviny o 0,8 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 1,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 3,0 % a za potraviny o 0,5 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 0,2 %. V srpnu 2020 bylo o jeden pracovní den méně než v srpnu 2019.

Bez očištění maloobchodní tržby meziročně stagnovaly i přesto, že prodej nepotravinářského zboží zaznamenal růst o 1,3 %. Naopak tržby za potraviny klesly o 1,1 % a za pohonné hmoty o 1,6 %.

Nejvíce se zvýšily tržby internetových obchodů a zásilkových služeb2) (o 14,0 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 4,6 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,6 %), s výrobky pro domácnost (o 1,5 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,3 %). Naopak nižší tržby vykázaly specializované prodejny s oděvy a obuví (o 5,3 %). Pokles tržeb zaznamenaly také prodejny potravin, a to jak nespecializované s převahou potravin (o 0,9 %), tak i specializované (o 4,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 4,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 6,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 9,4 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 8,9 % a za opravy motorových vozidel o 11,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

 

 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc červenec 2020 byla revidována, za srpen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 9. 2020
Termín ukončení zpracování: 5. 10. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 11. 2020

 

 • cmal100820.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst tržeb nepotravinářského zboží pokračoval
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz