Maloobchod - srpen 2017

Chuť spotřebitelů utrácet nepolevila

06.10.2017
Kód: 120019-17
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, stejně jako bez očištění.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v srpnu reálně o 0,4 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 0,9 %, za potraviny o 0,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v srpnu 2017 i 2016) zvýšily o 4,8 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 6,8 %, za nepotravinářské zboží o 5,6 % a za potraviny o 2,6 %*).

Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 4,8 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 6,8 %, za nepotravinářské zboží o 5,6 % a za potraviny o 3,0 %*).

Prodej prostřednictvím internetu či zásilkové služby si nadále udržel dvojciferný růst (o 12,4 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly tržby za počítačová a komunikační zařízení o 7,0 %, za oděvy a obuv o 5,0 %, za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,5 % a za výrobky pro domácnost o 4,1 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 3,1 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,1 %. Meziroční pokles zaznamenaly prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží, kde tržby klesly o 0,4 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, pohonných hmot a farmaceutického a zdravotnického zboží. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s potřebami pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 3,6 %. Meziročně se tržby zvýšily o 1,2 %, shodně očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné. Tržby za opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 1,8 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 1,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za měsíc srpen 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2017 budou publikovány v červnu 2018.

*) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem významných a průměrných prodejních dní.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 9. 2017
Termín ukončení zpracování: 3. 10. 2017
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2017

 

  • cmal100617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz