Maloobchod - červen 2020

Růst prodeje nepotravinářského zboží

05.08.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu snížily reálně o 2,0 %, bez očištění stagnovaly. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 0,2 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 7,6 %, naopak za potraviny klesly o 0,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,7 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 2,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 10,8 % a za potraviny o 3,8 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,4 %. V červnu 2020 bylo o dva pracovní dny více než v červnu 2019.

Bez očištění maloobchodní tržby meziročně stagnovaly. Pokles prodeje pohonných hmot (o 8,4 %) a potravin (o 3,3 %) byl kompenzován růstem prodeje nepotravinářského zboží (o 4,7 %).

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej přes internet a zásilkovou službu2) (o 27,8 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily tržby za výrobky pro domácnost (o 9,9 %), za počítačové a komunikační zařízení (o 6,1 %), za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 4,3 %) a za farmaceutické a zdravotnické zboží (o 2,3 %). Naopak tržby klesly v prodejnách s oděvy a obuví (o 16,4 %).  Tržby za prodej potravin se snížily ve specializovaných prodejnách o 2,4 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 3,4 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 8,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 17,3 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 11,8 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 5,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 13,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 2. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 4,0 %, bez očištění o 4,1 %. Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží klesly meziročně o 1,3 %, za potraviny o 3,5 % a za pohonné hmoty o 17,3 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 30,3 %, bez očištění o 30,2 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 22,9 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 32,0 %.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc květen 2020 byla revidována, za červen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 7. 2020
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 4. 9. 2020

 • cmal080520.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Rostl prodej nepotravinářského zboží
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz