Maloobchod - září 2015

Maloobchodu se v září dařilo

05.11.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 1,7 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,3 %, bez očištění o 5,1 %. Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 1,7 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,3 %, neočištěné se zvýšily o 5,1 % (v září 2015 bylo o jeden pracovní den méně než v září 2014). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 5,5 %, za prodej pohonných hmot o 5,3 % a potravin o 4,6 %.

Zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil prodej potravin v nespecializovaných prodejnách (růst o 4,7 %) a prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (růst o 17,2 %). Ve specializovaných prodejnách se zvýšily tržby za prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 10,3 %, počítačového a komunikačního zařízení o 10,2 %, výrobků pro domácnost o 6,1 %, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 4,9 %, potravin o 3,0 % a oděvů a obuvi o 1,0 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,1 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, počítačového a komunikačního zařízení, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s oděvy a obuví a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 4,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 14,5 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 11,0 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 12,1 % a za opravy o 6,5 %.

Za celé 3. čtvrtletí 2015 se neočištěné tržby maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 4,6 % (ve 3. čtvrtletí 2015 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny méně), v tom za pohonné hmoty o 5,7 %, za potraviny o 4,5 % a za nepotravinářské zboží o 4,4 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) vzrostly o 8,2 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,6 % a za opravy o 6,3 %.

 

Poznámky:
Data za měsíc září 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 10. 2015
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 4. 12. 2015

  • cmal110515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz