Maloobchod - únor 2013

Tržby klesly nejvíce v motoristickém segmentu

04.04.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v únoru reálně meziměsíčně o 1,3 %. Meziročně očištěné o vliv rozdílného počtu pracovních a kalendářních dní se tržby snížily o 1,7 %, bez očištění klesly o 4,7 %. Pokles zaznamenal jak motoristický segment, tak i samotný maloobchod.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v únoru reálně meziměsíčně snížily o 1,3 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních a kalendářních dní o 1,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,7 %, pokles tržeb se projevil v motoristickém segmentu i v maloobchodě (viz tabulka č. 2). V únoru 2013 bylo o jeden pracovní a kalendářní den méně.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně po očištění o vliv počtu dní o 5,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 7,1 %, v tom za opravy o 7,9 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 7,0 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o vliv počtu dní o 0,2 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 3,6 %, v tom za pohonné hmoty o 7,2 %, za potraviny o 5,0 % a za nepotravinářské zboží o 1,5 %.

Pokles zaznamenala většina sledovaných sortimentních skupin, přičemž největší vliv měl nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin, kde se tržby snížily o 4,8 %. Tržby klesly rovněž ve specializovaných prodejnách s výrobky pro sport, kulturu a rekreaci (o 13,1 %), s potravinami (o 7,0 %), s výrobky pro domácnost (o 2,8 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,6 %). Naopak růst vykázaly prodejny počítačového a komunikačního zařízení (o 3,7 %) a oděvů a obuvi (o 2,7 %). Pokračoval zvýšený zájem spotřebitelů o nákupy přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (růst o 20,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,8 %. Nejvyšší meziroční růst cen byl zaznamenán u potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc leden 2013 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2013
Termín ukončení zpracování: 29. 3. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2013  • cmal040413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz