Maloobchod - duben 2019

Duben byl ve znamení velikonočních nákupů

05.06.2019
Kód: 120019-19
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy (včetně Velikonoc) v dubnu zvýšily reálně o 5,4 %, bez očištění o 6,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v dubnu reálně o 0,2 %, přičemž za potraviny vzrostly o 1,7 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,4 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2019 i 2018) zvýšily o 5,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,0 %2), za potraviny o 5,6 %2) a za pohonné hmoty o 3,0 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,9 %. Tržby za potraviny vzrostly o 10,0 %2), za nepotravinářské zboží o 5,4 %2) a za pohonné hmoty o 3,0 %. Rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty připadl na vrub zejména vlivu Velikonoc. V loňském roce se nákupy na Velikonoce realizovaly koncem března, letos až v dubnu.

Nejvyšší růst zaznamenal prodej internetových obchodů a zásilkových služeb3) (o 20,0 %). Vyšší nákup potravin, podpořen velikonočními svátky, se projevil růstem tržeb v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 10,4 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 3,7 %. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím vzrostly tržby za počítačová a komunikační zařízení o 15,4 %, za výrobky pro domácnost o 4,7 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 4,0 % a za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,0 %. Naopak tržby klesly ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví o 1,9 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potravin. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 0,7 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně vzrostly o 2,7 %, naopak za opravy motorových vozidel se snížily o 6,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní a vlivem Velikonoc.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce leden 2018 až březen 2019 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.

Spolu s revizí dat došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 5. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 5. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 9. 7. 2019

 • cmal060519.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Duben byl ve znamení velikonočních nákupů
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz