Maloobchod - duben 2023

Maloobchodní tržby klesly dvanáctý měsíc za sebou

07.06.2023
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v dubnu snížily reálně o 7,7 %, meziměsíčně klesly o 0,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v dubnu reálně o 0,3 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 2,9 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,2 % a za nepotravinářské zboží stagnovaly.

Meziročně se maloobchodní tržby v dubnu snížily reálně o 7,7 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 9,5 % a za potraviny o 9,3 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 6,9 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu meziročně poklesly o 7,7 %. Pokles  prodeje potravin a nepotravinářského zboží, započatý v květnu loňského roku, pokračoval i v letošním dubnu. Naopak prodej pohonných hmot zaznamenal růst tržeb, stejně jako v předchozím měsíci,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen a také internetové a zásilkové obchody. Významný vliv na pokles tržeb maloobchodu měl nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin a nižší prodej výrobků pro domácnost,dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 16,5 %, s oděvy a obuví o 7,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 5,0 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 3,8 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,7 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,5 %. Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 9,4 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 6,9 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 4,1 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 6,8 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 1,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 6,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 6,7 % a za opravy motorových vozidel o 4,8 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
 

_____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc březen 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 5. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 6. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 10. 7. 2023

 

 • cmal060723.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz