Maloobchod - červen 2019

Maloobchodní tržby rostly, zejména za oděvy a obuv

07.08.2019
Kód: 120019-19
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 6,2 %, bez očištění o 4,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 1,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,2 %, za pohonné hmoty o 2,0 % a za potraviny o 1,0 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 6,2 % při současném růstu tržeb jak za prodej nepotravinářského zboží (o 9,4 %), pohonných hmot (o 4,0 %), tak i za prodej potravin (o 3,0 %). V červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,6 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,7 %, za pohonné hmoty o 2,6 % a za potraviny o 1,5 %.

Přetrvával zájem o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu2) (růst tržeb o 14,3 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily nákupy spotřebitelů zejména v sortimentu oděvů a obuvi (růst o 17,4 %), dobře se prodávaly výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,9 %), počítačové a komunikační zařízení a potřeby pro domácnost (shodně o 7,3 %). Tržby prodejen s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím vzrostly o 1,1 %. Nespecializované prodejny s převahou potravin vykázaly růst tržeb o 1,9 %, naopak specializované prodejny potravin zaznamenaly pokles tržeb o 3,9 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a potřeb pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví, s pohonnými hmotami a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 2,3 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 5,3 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 8,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 8,6 % a za opravy motorových vozidel o 7,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 2. čtvrtletí 2019 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 4,7 % (ve 2. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 6,2 %, za potraviny o 3,8 % a za pohonné hmoty o 1,6 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 1,3 %, bez očištění o 2,3 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 6,2 %, za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 1,2 %.

__________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc červen 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.
Spolu s revizí dat za rok 2018 (publikováno 5. 6. 2019) došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 7. 2019
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 5. 9. 2019

 

 • cmal080719.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Maloobchodní tržby rostly, zejména za oděvy a obuv
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz