Maloobchod - únor 2014

Čtvrtý měsíc růstu maloobchodních tržeb

04.04.2014
Kód: 120019-14
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v únoru reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 8,1 %, stejně jako bez očištění. Růst tržeb, započatý v listopadu 2013, pokračoval i v únoru.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se zvýšily v únoru reálně meziměsíčně o 0,3 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 8,1 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění. K meziročnímu růstu tržeb přispěl (při stejném počtu pracovních dní v únoru 2014 i 2013) více motoristický segment než samotný maloobchod (viz tabulka č. 2). Vyšší index růstu byl ovlivněn v obou odvětvích mimo jiné i nižší srovnávací základnou v únoru 2013.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní i neočištěné vzrostly o 19,7 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se meziročně zvýšily o 20,3 % a za opravy o 17,1 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 0,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 3,2 %, shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,0 %, za pohonné hmoty o 3,0 % a za potraviny o 2,4 %.

Růst tržeb zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny zboží. Výjimku tvořil prodej farmaceutického a zdravotnického zboží, kde pokračoval pokles z předchozích měsíců (o 4,4 %). Zvýšení tržeb vykázaly zejména internetové a zásilkové obchody (o 18,9 %), prodejny počítačového a komunikačního zařízení (o 9,1 %), oděvů a obuvi (o 5,7 %), zboží pro domácnost (o 4,4 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,2 %). Zvýšily se také tržby v nespecializovaných i specializovaných prodejnách potravin (o 2,5 %, resp. o 1,1 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,9 %. Ke zvýšení cen došlo zejména u potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, naopak ceny se nejvýrazněji snížily u počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky
Data za měsíc leden 2014 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 3 . 2014
Termín ukončení zpracování: 1. 4. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 7 . 5. 2014  • cmal040414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz