Maloobchod - prosinec 2021

Tržby v maloobchodě za rok 2021 vzrostly o 4,4 %

08.02.2022
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 1,5 %, bez očištění o 3,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
Za celý rok 2021 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v prosinci reálně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 2,4 %, za nepotravinářské zboží o 1,2 % a za potraviny o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 1,5 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 4,7 % a za nepotravinářské zboží o 2,1 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %. V prosinci 2021 bylo o jeden pracovní den více než v prosinci 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,3 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 6,0 %, za nepotravinářské zboží o 3,9 % a za potraviny o 1,6 %.

Největší podíl na celkovém přírůstku tržeb v prosinci měly internetové a zásilkové obchody2) (růst tržeb o 8,6 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly tržby za farmaceutické a zdravotnické zboží (o 11,6 %), výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,7 %) a kosmetické a toaletní výrobky (o 4,4 %). Naopak nižší tržby realizovaly prodejny s výrobky pro domácnost (o 2,1 %), s oděvy a obuví (o 2,7 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 6,8 %). Tržby za potraviny rostly jak ve specializovaných prodejnách potravin (o 8,7 %), tak i v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 1,3 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 107,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení, potravin, farmaceutického a zdravotnického zboží a kosmetických a toaletních výrobků.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 3,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 5,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 1,7 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,5 %, naopak za opravy motorových vozidel se zvýšily o 10,9 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2021
Za celé 4. čtvrtletí 2021
se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 6,6 %, bez očištění o 7,2 % (ve 4. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 11,5 % a za pohonné hmoty o 10,3 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %. V motoristické segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 4,9 %, bez očištění o 3,8 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 6,8 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 8,4 %.

Vývoj v roce 2021
Za celý rok 2021 v maloobchodě kromě motorových
vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily reálně meziročně o 4,5 %, bez očištění o 4,4 %. Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 8,2 %, pohonných hmot o 3,4 %, naopak za potraviny klesly o 0,4 %. Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby o 16,3 %. Vyšší tržby než v roce 2020 zaznamenaly všechny sortimentní skupiny nepotravinářského zboží. Tržby se zvýšily ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 6,9 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,5 %, s oděvy a obuví o 4,7 %, s výrobky pro domácnost o 4,6 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 4,4 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,2 %. Růst tržeb zaznamenaly rovněž specializované prodejny s potravinami o 0,5 %. Naopak pokles tržeb vykázaly nespecializované prodejny s převahou potravin o 0,5 %. Průměrný cenový deflátor za rok 2021 činil 103,5 %.

V motoristickém segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 8,3 %, bez očištění o 8,6 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 10,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc listopad 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za prosinec 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 1. 2022
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2022
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2022

 • cmal020822.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby v maloobchodě za rok 2021 vzrostly o 4,4 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz