Maloobchod - září 2013

K růstu tržeb za nepotravinářské zboží přispěl nejvíce prodej přes internet

05.11.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v září reálně meziměsíčně o 0,7 %. Meziročně očištěné tržby o vliv počtu pracovních dní vzrostly o 0,5 %, bez očištění o 3,7 % (v letošním září bylo o dva pracovní dny více než v roce 2012). Pokračoval růst prodeje motorových vozidel včetně náhradních dílů.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v září reálně meziměsíčně o 0,7 %. Meziročně očištěné tržby o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,5 %, bez očištění o 3,7 %. Vývoj souvisel mimo jiné i s vyšším počtem pracovních dní v letošním září oproti září 2012 (+2). Na meziročním růstu tržeb se podílel více motoristický segment (2,6 p.b.) než samotný maloobchod (1,1 p.b.), viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně očištěné tržby o vliv počtu pracovních dní vzrostly o 3,3 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 9,5 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 10,1 % a za opravy o 7,0 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 0,6 %. Stejný pokles zaznamenaly tržby meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní. Bez očištění se tržby zvýšily meziročně o 1,5 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,1 % a za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 6,8 %; resp. o 0,3 %).

Největší podíl na přírůstku tržeb v maloobchodě celkem měl prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby, který také zaznamenal nejrychlejší růst (o 29,3 %). K celkovému růstu přispěl i maloobchod ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (růst tržeb o 13,5 %), s oděvy a obuví (o 6,2 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,9 %) a s výrobky pro domácnost (o 3,2 %). Naopak negativně se na celkových výsledcích maloobchodu podílel již zmiňovaný maloobchod s pohonnými hmotami, s potravinami ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (pokles tržeb o 2,5 %; resp. o 0,2 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,3 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,1 %. Nejvíce rostly ceny v prodejnách potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 3. čtvrtletí 2013 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 2,5 % (ve 3. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o tři pracovní dny více), v tom v motoristickém segmentu o 8,1 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 0,3 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,5 %, za pohonné hmoty a potraviny naopak klesly (o 5,5 %, resp. o 0,2 %).


Poznámky
Data za měsíc září 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 12. 2013  • cmal110513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz