Maloobchod - říjen 2015

Růst maloobchodních tržeb ve všech hlavních sortimentních skupinách prodejen

04.12.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v říjnu reálně meziměsíčně o 1,0 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,8 %, bez očištění o 5,6 %.
 

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 1,0 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,8 %, neočištěné se zvýšily o 5,6 % (v říjnu 2015 bylo o jeden pracovní den méně než v říjnu 2014). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 7,6 %, za prodej nepotravinářského zboží o 6,5 % a potravin o 3,8 %.
 

Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin, které jsou objemově nejvýznamnější skupinou, se tržby zvýšily o 3,9 %. Ve specializovaných prodejnách se projevil větší zájem spotřebitelů v sortimentu oděvů a obuvi (růst o 10,4 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,4 %), výrobků pro domácnost (o 6,7 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 5,0 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 4,7 %) a potravin (o 2,9 %).  Prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby se zvýšil o 9,4 %.
 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,0 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, počítačového a komunikačního zařízení, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s oděvy a obuví, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.
 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).
 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,2 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 14,7 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 11,2 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 12,0 % a za opravy o 7,7 %.

 

Poznámky:
Data za měsíce červenec až září 2015 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 11. 2015
Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 12. 1. 2016

 

  • cmal120415.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz