Maloobchod - únor 2017

Delší loňský únor se projevil v meziročním vývoji tržeb

05.04.2017
Kód: 120019-17
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v únoru reálně meziměsíčně o 0,9 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v únoru reálně o 0,9 %. Tržby za potraviny vzrostly o 1,3 %, za nepotravinářské zboží o 0,9 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,0 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,7 %, za pohonné hmoty o 4,3 % a za potraviny o 2,1 %. Vývoj tržeb byl ovlivněn rozdílným počtem dní. Únor 2017 byl o jeden den kratší a měl o jeden pracovní den méně než únor 2016.

Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 0,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,7 %, zatímco za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 2,2 %, resp. o 1,1 %).

V podrobnějším členění nejvyšší růst zaznamenal internetový a zásilkový prodej (o 19,5 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví (o 6,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,9 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,7 %). Naopak v prodejnách s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím tržby klesly o 1,6 % a s výrobky pro domácnost o 1,2 %. Ve specializovaných prodejnách potravin se tržby snížily o 2,2 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,1 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 103,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, potravin, farmaceutického a zdravotnického zboží. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s potřebami pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,3 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 3,1 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 2,2 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 2,6 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 0,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
 

 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za měsíc leden 2017 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2017 budou publikovány v červnu 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 3. 2017
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2017
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2017

  • cmal040517.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz