Maloobchod - červenec 2010

Maloobchod bez motoristického segmentu podruhé za sebou meziměsíčně vzrostl

06.09.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby klesly v červenci v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně o 1,3 % a meziročně vzrostly o 2,1 %. Meziroční pokles tržeb bez sezónního očištění o 1,0 % byl ovlivněn nižším prodejem sortimentů částečně závislých na počtu pracovních dní, kterých bylo letos o dva méně než loni, tj. nepotravinářského zboží a pohonných hmot.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v červenci snížily meziměsíčně reálně o 1,3 % a meziročně se zvýšily o 2,1 % (po očištění pouze o pracovní dny o 2,6 %). Sezónně neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,0 %, a to částečně i vlivem nižšího počtu pracovních dní (- 2). Největší podíl na meziročním poklesu měl prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot (shodně - 1,1 p.b.), ke zmírnění poklesu přispěl prodej potravin (+ 0,7 p.b.) a motorových vozidel (+ 0,8 p.b.) (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily meziměsíčně reálně o 5,3 %, meziročně se naopak zvýšily o 8,3 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,7 %, v tom za prodej motorových vozidel o 3,6 %, za opravy klesly o 8,1 %. Zpomalení růstu prodeje motorových vozidel proti předchozím měsícům souviselo částečně s tím, že od července přestalo pro podnikatele platit jejich zvýhodněné odepisování.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) vzrostly sezónně očištěné tržby meziměsíčně již podruhé za sebou, tentokrát o 0,4 %, i když meziročně klesly o 0,3 %. Sezónně neočištěné tržby se snížily meziročně o 2,0 %, v tom za pohonné hmoty o 9,2 % a za nepotravinářské zboží o 3,3 %, za potraviny se naopak zvýšily o 2,8 %.

Na poklesu se podílela většina sledovaných sortimentních skupin prodejen, nejvíce prodej pohonných hmot (příspěvek k poklesu – 1,5 p.b.) a výrobků pro domácnost ve specializovaných prodejnách (-0,8 p.b.). Tržby rostly pouze za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 8,7 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 3,5 %), kde mají největší vliv velké obchodní řetězce (podnikům se 100 a více zaměstnanci v této skupině se tržby zvýšily o 5,9 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,2 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 14,8 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 1,2 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 7,3 %) a použitého zboží (o 6,0 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 27. 8. 2010
Termín ukončení zpracování: 1. 9. 2010
Data za měsíce duben 2010 až červen 2010 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal090610.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz