Maloobchod - září 2020

Tržby za nepotravinářské zboží meziročně rostly, za potraviny klesly

05.11.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy v září reálně stagnovaly, bez očištění se zvýšily o 0,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v září reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny klesly o 1,5 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,5 % a za nepotravinářské zboží o 0,2 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy stagnovaly2) (při stejném počtu pracovních dní v září 2020 i 2019), v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,6 %, naopak za potraviny klesly o 3,1 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 0,4 %2). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,6 %, naopak za potraviny klesly o 2,1 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Meziroční zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst internetového a zásilkového prodeje3)  (růst tržeb o 19,7 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 8,1 %), farmaceutického a zdravotnického zboží (o 7,1 %) a výrobků pro domácnost (o 3,9 %). Naopak méně než v září předchozího roku se prodávaly výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,0 %) a oděvy a obuv (o 18,0 %). Pokles tržeb zaznamenaly také prodejny potravin, a to jak nespecializované (o 2,0 %), tak i specializované (o 4,0 %).  

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami oděvů a obuvi, potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 10,0 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 10,0 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 6,1 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 11,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Za celé 3. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 1,1 %, bez očištění o 1,0 % (ve 3. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 3,0 %, naopak za potraviny klesly o 0,8 % a za pohonné hmoty o 1,0 %. Za prodej a opravy motorových vozidel4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 9,0 %, bez očištění o 9,9 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 8,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 10,3 %.

 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc srpen 2020 byla revidována, za září 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2020
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2020

 

 • cmal110520.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby za nepotravinářské zboží meziročně rostly, za potraviny klesly
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Marie Bouškové
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz