Maloobchod - leden 2018

Růst maloobchodních tržeb pokračoval

15.03.2018
Kód: 120019-18
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 8,2 %, stejně jako bez očištění.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 0,8 %, přičemž za potraviny vzrostly o 2,3 %, za nepotravinářské zboží o 1,5 % a za pohonné hmoty o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2018 i 2017) zvýšily o 8,2 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,0 %, za pohonné hmoty o 7,8 % a za potraviny o 3,5 %1).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 8,2 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,0 %, za pohonné hmoty o 7,8 % a za potraviny o 3,7 %1).

Největší vliv na meziroční růst neočištěných maloobchodních tržeb měl prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu (růst o 23,8 %). Nejvyšší růst tržeb vykázaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 30,6 %), dále prodejny s výrobky pro domácnost (o 18,3 %), s oděvy a obuví (o 8,5 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 4,0 %). Ve specializovaných prodejnách potravin se prodej zvýšil o 4,1 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 3,7 %. Naopak pokles prodeje zaznamenaly specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,1 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického a zdravotnického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s pohonnými hmotami.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby zvýšily o 0,9 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 3,7 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases

* * *

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 jsou nově poměřovány k průměru roku 2015, došlo i k použití váhového schématu roku 2015. V souvislosti s přechodem na nové základní období byla provedena i revize roku 2017.

___________________
1) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc leden 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 6. 3. 2018
Termín ukončení zpracování: 12. 3. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2018

 

  • cmal031518.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz