Maloobchod - červen 2021

Tržby maloobchodu vzrostly

05.08.2021
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 7,1 %, bez očištění o 7,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červnu reálně o 0,6 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 3,7 %, za potraviny o 0,4 % a za nepotravinářské zboží o 0,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v červnu 2021 i 2020) zvýšily o 7,1 %2), přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,9 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 3,3 %2).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,2 %2). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,9 %, za pohonné hmoty o 6,6 % a za potraviny o 3,5 %2).

Zvýšení prodeje zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Tržby se zvýšily specializovaným prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 24,0 %), s kosmetickým a toaletním zbožím (o 11,4 %), s oděvy a obuví (o 10,8 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 7,0 %), s výrobky pro domácnost (o 6,8 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se prodej zvýšil o 3,6 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 2,2 %. Internetové obchody3) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 14,5 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 102,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení.  

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 15,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 15,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 17,7 % a za opravy motorových vozidel o 8,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Za celé 2. čtvrtletí 2021 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 7,2 %, bez očištění o 8,1 % (ve 2. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny více). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 12,4 %, pohonných hmot o 11,3 % a potravin o 1,5 %. Za prodej a opravy motorových vozidel4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 37,0 %, bez očištění o 39,9 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 43,5 % a za opravy motorových vozidel o 27,5 %.

___________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc květen 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červen 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 9. 2021

 

 • cmal080521.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby maloobchodu vzrostly
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz