Maloobchod - srpen 2012

Oživení prodeje pohonných hmot

05.10.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,8 % stejně jako bez očištění. Meziroční pokles tržeb byl ovlivněn zejména vývojem prodeje v motoristickém segmentu.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v srpnu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,1 %; meziročně očištěné o pracovní dny klesly o 0,8 %, stejný pokles zaznamenaly tržby bez očištění. Meziroční pokles při stejném počtu pracovních dní v srpnu letos i loni ovlivnil nižší prodej v motoristickém segmentu, naopak k jeho zmírnění přispěl růst v maloobchodě (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné klesly o 4,7 %. Meziročně se neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) snížily o 4,9 % a za opravy o 3,4 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,8 % shodně jako bez očištění. Růst zaznamenal prodej nepotravinářského zboží o 1,4 % a pohonných hmot o 1,1 %, prodej potravin klesl o 0,3 %.

Nejvíce rostly tržby za prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 8,0 %). K celkovému růstu přispěl vyšší prodej oděvů a obuvi (o 6,8 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 4,0 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 3,9 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 2,0 %). Prodej pohonných hmot zaznamenal po déletrvajícím poklesu již druhý měsíc za sebou růst, i přes relativně vysokou srovnávací základnu (srpen byl jediným měsícem v roce 2011, kdy tržby meziročně rostly). Naopak v prodejnách s výrobky pro domácnost se tržby snížily o 1,5 %, pokračoval pokles prodeje potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (pokles tržeb o 1,2 %, resp. o 0,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,2 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak pokračovalo snižování cen v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc srpen 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 9. 2012
Termín ukončení zpracování: 2. 10. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 11. 2012  • cmal100512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz