Maloobchod - listopad 2020

Pokračující opatření proti šíření koronaviru ovlivnila vývoj maloobchodních tržeb

13.01.2021
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu snížily reálně o 5,3 %, bez očištění o 7,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 5,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v listopadu reálně o 5,6 %, přičemž za potraviny klesly o 0,8 % a za nepotravinářské zboží o 10,4 %, za pohonné hmoty stagnovaly.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 5,3 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 8,7 % a za  pohonné hmoty o 10,9 %, naopak za potraviny vzrostly o 1,9 %. Listopad 2020 měl o jeden pracovní den méně než listopad 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 7,0 %. Tržby za potraviny klesly o 0,2 %, za nepotravinářské zboží o 10,3 % a za pohonné hmoty o 12,1 %.

Opatření proti šíření koronaviru, zavedená ve druhé polovině října, pokračovala po celý listopad. Omezení prodeje či úplné uzavření prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží ovlivnilo vývoj maloobchodních prodejů. Meziroční pokles tržeb se nejvíce projevil ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví (o 77,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 37,1 %), s potravinami (o 29,4 %), s výrobky pro domácnost (o 21,3 %) a také s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 6,0 %). Naopak růst tržeb vykázaly prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 2,4 %) a nespecializované prodejny s převahou potravin (o 1,6 %). Největší nárůst tržeb však zaznamenal maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby2) (o 36,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,8 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot. Naopak rostly ceny oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 2,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 11,3 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 14,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 13,2 % a za opravy motorových vozidel o 17,8 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc říjen 2020 byl revidována, za listopad 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 1. 2021
Termín ukončení zpracování: 8. 1. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 5. 2. 2021

 

 • cmal011321.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Pokračující opatření proti šíření koronaviru ovlivnila vývoj maloobchodních tržeb
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz