Maloobchod - duben 2013

Nižší tržby za potraviny

05.06.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 1,6 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se snížily o 0,2 %. K meziročnímu zvýšení tržeb bez očištění o 1,5 % přispěl vývoj v motoristickém segmentu, prodej nepotravinářského zboží a také vyšší počet pracovních dní.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v dubnu reálně meziměsíčně o 1,6 % a meziročně tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se snížily o 0,2 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 1,5 % byl ovlivněn při vyšším počtu pracovních dní (+1) zvýšením tržeb motoristického segmentu, nepotravinářského zboží a pohonných hmot, opačně působil prodej potravin (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 2,7 %. Bez očištění tržby vzrostly meziročně o 5,7 %, v tom za opravy o 7,5 % a prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 5,3 %. K růstu tržeb přispěla pozdější výměna zimních pneumatik za letní (v důsledku vývoje počasí), která ovlivnila jak jejich prodej, tak i opravy.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 3,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 1,4 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 0,3 %, v tom za prodej potravin klesly o 6,0 %, naopak za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty vzrostly (o 3,7 %; resp. o 2,6 %). Tržby za potraviny v dubnu byly částečně ovlivněny i realizací velikonočních nákupů již v předchozím měsíci.

Největší vliv na celkový pokles tržeb měl nižší prodej potravin, a to jak v nespecializovaných, tak i specializovaných prodejnách (o 5,6 %; resp. o 11,6 %). Pokles tržeb zaznamenal prodej farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 0,8 %) a výrobků pro domácnost (o 0,3 %). Naopak dařilo se prodeji prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (růst tržeb o 23,7 %), oděvů a obuvi (o 12,6 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,3 %) a počítačového a komunikačního zařízení (o 6,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,4 %. Nejvyšší meziroční růst cen byl zaznamenán u potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce leden 2012 až březen 2013 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 5. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 5. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 7. 2013  • cmal060513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz