Maloobchod - listopad 2021

Tržby za nepotravinářské zboží výrazně rostly díky omezení prodeje v roce 2020

13.01.2022
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 11,7 %, bez očištění o 13,2 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v listopadu reálně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 5,9 % a za nepotravinářské zboží o 1,0 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 11,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 20,8 % a za pohonné hmoty o 7,4 %, naopak za  potraviny klesly o 0,4 %. V listopadu 2021 bylo o jeden pracovní den více než v listopadu 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 13,2 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 23,0 %, za pohonné hmoty o 8,8 %, naopak za potraviny klesly o 0,1 %.

Meziroční růst tržeb v maloobchodě byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou v listopadu 2020. V meziročním srovnání se tržby zvýšily zejména specializovaným prodejnám s nepotravinářským zbožím, a to s oděvy a obuví (o 283,5 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,9 %), s výrobky pro domácnost (o 32,9 %), s kosmetickými a toaletními výrobky (o 20,7 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 19,6 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 7,2 %). Specializované prodejny s potravinami realizovaly tržby vyšší o 12,6 %, naopak nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 0,7 %. Internetové obchody2) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 0,6 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 107,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení, potravin a farmaceutického a zdravotnického zboží. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 2,9% a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,9 %, v tom za opravy motorových vozidel se zvýšily o 13,5 %, naopak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 0,8 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc říjen 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za listopad 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022.  
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 1. 2022
Termín ukončení zpracování: 10. 1. 2022
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2022

 

 • cmal011322.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby za nepotravinářské zboží výrazně rostly díky omezení prodeje v roce 2020
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz