Maloobchod - prosinec 2023

Tržby v maloobchodě za rok 2023 klesly o 4,1 %

07.02.2024
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v prosinci zvýšily reálně o 1,6 % a meziměsíčně o 0,2 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 5,0 %, meziměsíčně klesly o 0,2 %.
Za celý rok 2023 se tržby v maloobchodě snížily o 4,1 %, za prodej a opravy motorových vozidel se zvýšily o 4,2 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v prosinci reálně o 0,2 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 0,9 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %, naopak za potraviny klesly o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v prosinci zvýšily reálně o 1,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,5 % a za pohonné hmoty o 2,3 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zaznamenaly v prosinci meziroční růst. Na zvýšení se podílel prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Z nepotravinářského zboží dosáhly nevyššího meziročního růstu tržeb prodejny s kosmetickými a toaletními výrobky. Tržby za prodej potravin klesaly nepřetržitě již dvacátý měsíc v řadě, tempo poklesu se však v prosinci zmírnilo,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 11,2 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,6 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s výrobky pro domácnost o 5,0 %, s oděvy a obuví o 3,7 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 0,6 %. Tržby ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 1,2 %, naopak v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 0,3 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 15,0 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 5,5 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) meziměsíčně klesly reálně o 0,2 %. Meziročně se tržby zvýšily o 5,0 %, v tom za opravy motorových vozidel vzrostly o 5,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 4,9 %.

Za celý rok 2023 se tržby v maloobchodě meziročně snížily reálně o 4,1 %, v tom za potraviny klesly o 5,3 % a za nepotravinářské zboží o 5,2 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 4,9 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby zvýšily o 4,2 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 4,7 % a za opravy motorových vozidel o 2,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

________________

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc listopad 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za prosinec 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Počínaje Rychlou informací za leden 2024 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 budou nově poměřovány k průměru roku 2021, dojde i k použití váhového schématu roku 2021.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 1. 2024
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 12. 3. 2024

  • cmal020724.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
  • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
  • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
  • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz