Maloobchod - listopad 2014

12.01.2015
Kód: 120019-14
 

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v listopadu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,1 %, bez očištění o 0,8 %. 

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel (CZ-NACE 45+47) se zvýšily v listopadu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,1 %,bez očištění se zvýšily o 0,8 %. Meziroční vývoj byl ovlivněn zejména o dva dny nižším počtem pracovních dní v listopadu 2014 oproti listopadu 2013. Největší podíl na růstu tržeb měl motoristický segment (viz tabulka č. 2). 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčněo 1,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 10,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 3,4 %, v tom za opravy o 5,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 2,9 %.

maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálněmeziměsíčně o 0,2 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,8 %. Neočištěné tržby se snížilymeziročně o 0,4 %, přičemž za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 3,2 %, resp. o 0,3 %), zatímco za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,1 %. 

Pokles tržeb za potraviny byl způsoben nižšími tržbami specializovaných prodejen (o 4,4 %), tržby objemově významnějších nespecializovaných prodejen s převahou potravin stagnovaly. Nižší tržby vykázaly také prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 4,3 %), s oděvy a obuví (o 2,7 %), s výrobky pro domácnost a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (shodně o 1,1 %). Růst tržeb zaznamenaly pouze prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 10,2 %) a prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 9,6 %). 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,3 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi a farmaceutického a zdravotnického zboží, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení. 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc listopad 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 1. 2015
Termín ukončení zpracování: 7. 1. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (http://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 4. 2. 2015

  • cmal011215.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz