Maloobchod - červen 2012

Obliba nákupů přes internet trvala

03.08.2012
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,8 %. Bez očištění se tržby meziročně snížily o 1,0 %, částečně i vlivem o jeden den nižšího počtu pracovních dní letos než loni.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v červnu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,8 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 1,0 %, částečně vlivem o jeden den nižšího počtu pracovních dní v červnu 2012 oproti stejnému měsíci 2011. Meziroční pokles tržeb se projevil jak v motoristickém segmentu, tak i v maloobchodě (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 3,0 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 2,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,4 % vlivem poklesu tržeb za opravy o 4,0 %, prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšil o 0,2 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 0,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 1,3 %, v tom za pohonné hmoty o 3,5 %, potraviny o 1,4 % a nepotravinářské zboží o 0,7 %.

Na poklesu tržeb v maloobchodě se nejvíce podílel již uvedený nižší prodej pohonných hmot a potravin v nespecializovaných i specializovaných prodejnách (pokles tržeb o 1,2 %, resp. o 3,2 %). Pokles zaznamenaly také tržby nespecializovaných prodejen s převahou nepotravinářského zboží (o 3,5 %) a specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a s počítačovým a komunikačním zařízením (shodně o 1,3 %). Prodej oděvů a obuvi se zvýšil o 2,5 %, prodej farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu a rekreaci spíše stagnoval (růst tržeb o 0,3 %, resp. o 0,1 %). Výraznější růst zaznamenaly pouze tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 7,7 %), které nepřetržitě rostly od listopadu 2009.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,2 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 2. čtvrtletí 2012 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu snížily reálně meziročně o 2,4 % (ve 2. čtvrtletí 2012 bylo o dva pracovní dny méně), v tom v motoristickém segmentu o 4,2 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 1,5 %. Tržby za nepotravinářské zboží stagnovaly, za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 4,2 %, resp. o 2,6 %).


Poznámky:
Data za měsíc červen 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 9. 2012  • cmal080312.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz