Maloobchod - červen 2011

Dlouhodobý růst prodeje motorových vozidel přerušen

04.08.2011
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny klesly v červnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní snížily o 3,5 % stejně jako bez očištění. Meziroční pokles tržeb se projevil jak v motoristickém segmentu, tak i v maloobchodě.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v červnu snížily reálně meziměsíčně o 0,1 %; meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 3,5 %, stejný pokles zaznamenaly tržby bez očištění. Na pokles působil při stejném počtu pracovních dní letos i loni více motoristický segment (-2,9 p.b.) než maloobchod (-0,6 p.b.) (viz tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné klesly o 8,3 %. Po 13 měsících nepřetržitého růstu tržeb v motoristickém segmentu klesly tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,7 % a za opravy o 6,0 %. Snížení bylo ovlivněno zejména vysokou srovnávací základnou v loňském roce.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,0 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej pohonných hmot klesly o 5,6 %, za potraviny o 1,3 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,7 %.

Kromě již uvedeného poklesu tržeb za prodej pohonných hmot klesly tržby nespecializovaným i specializovaným prodejnám potravin (o 1,4 %, resp. o 0,6 %) a také prodejnám s výrobky pro domácnost (o 2,4 %). Ostatní sledované skupiny nepotravinářského zboží zaznamenaly růst - výrobky pro kulturu a rekreaci (o 5,0 %), počítačové a komunikační zařízení (o 4,0 %), textil a obuv (o 2,6 %) a farmaceutické, zdravotnické a drogistické zboží (o 1,6 %). Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 15,5 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,4 % a byl ovlivněn pokračujícím růstem cen pohonných hmot (o 8,5 %) a také zvýšením cen potravin. Tento vývoj se promítl do celkového růstu cen v prodejnách s převahou potravin (o 5,4 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,8 %), textilu a obuvi (o 3,0 %) a výrobků pro domácnost (o 2,0 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

* * *

Za celé 2. čtvrtletí 2011 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 0,7 % (při stejném počtu pracovních dní ve 2. čtvrtletí 2010 i 2011), v tom v motoristickém segmentu o 0,5 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 0,8 %. Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,7 %, za potraviny o 0,2 % a za pohonné hmoty se naopak snížily o 3,8 %.
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Bouško vá, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2011
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2011
Data za měsíc červen 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 2. 9. 2011  • cmal080411.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz