Maloobchod - září 2016

Obchodníkům se dařilo, tržby rostly

07.11.2016
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v září reálně meziměsíčně o 0,6 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,7 %, stejně jako bez očištění.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily v září reálně meziměsíčně o 0,6 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 4,7 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění (v září 2016 i 2015 byl stejný počet pracovních dní). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 7,6 %, za prodej nepotravinářského zboží o 4,7 % a potravin o 3,6 %.

Nejvyšší tempo růstu zaznamenal tradičně internetový a zásilkový prodej (o 21,5 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,8 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 4,6 %) a s výrobky pro domácnost (o 4,2 %). Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin vzrostly o 3,6 % a specializovaných prodejen o 3,4 %. Naopak pokles prodeje vykázaly prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 5,9 %) a s oděvy a obuví (o 1,7 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,0 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, potravin, počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s oděvy a obuví.

 Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné se zvýšily o 4,0 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 3,5 % a za opravy o 6,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Za celé 3. čtvrtletí 2016 se v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 5,1 %, bez očištění o 4,7 % (ve 3. čtvrtletí 2016 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 6,8 %, za nepotravinářské zboží o 6,6 % a za potraviny o 1,5 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 6,5 %, bez očištění o 5,2 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 5,3 % a za opravy o 5,0 %.

_______________________
Poznámky:
Data za měsíc září 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 10. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2016

 

  • cmal110716.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz