Maloobchod - květen 2014

Růst prodeje počítačového a komunikačního zařízení, pokles tržeb za farmaceutické a zdravotnické zboží

04.07.2014
Kód: 120019-14
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v květnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,1 %. Meziroční pokles tržeb bez očištění o 0,6 % ovlivnil zejména nižší počet pracovních dní.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v květnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 1,1 %. Neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,6 %, částečně z důvodu nižšího počtu pracovních dní v letošním květnu (-1). Největší vliv na meziroční pokles tržeb měl vývoj v motoristickém segmentu a nižší prodej potravin, viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,3 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 1,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 2,8 %, za opravy vzrostly o 1,3 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 0,2 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,1 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 0,1 %, v tom za potraviny o 0,7 %, za pohonné hmoty a nepotravinářské zboží naopak vzrostly (o 0,4 %, resp. o 0,3 %).

Pokles tržeb zaznamenal zejména maloobchod s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 5,6 %), dále pak prodej výrobků pro domácnost (o 1,8 %) a potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (o 5,8 %, resp. o 0,3 %). Rostly tržby za prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 14,4 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 13,9 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,1 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, potravin, pohonných hmot a farmaceutického a zdravotnického zboží, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíc květen 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 6 . 2014
Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5 . 8. 2014  • cmal070414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz