Maloobchod - září 2018

Maloobchod rostl mírnějším tempem

05.11.2018
Kód: 120019-18
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v září zvýšily reálně o 2,5 %, bez očištění o 1,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v září reálně o 0,6 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 2,5 %, za nepotravinářské zboží o 0,5 % a za potraviny o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 2,5 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,8 %, za pohonné hmoty o 3,4 % a za potraviny o 0,9 %. V září 2018 bylo o jeden pracovní den méně než v září 2017.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 1,4 %, přičemž za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty vzrostly (o 3,1 %, resp. o 2,0 %), zatímco za potraviny klesly o 0,9 %.

Na celkovém růstu maloobchodu se nejvíce podílelo zvýšení prodeje zboží internetových obchodů a zásilkových služeb (růst tržeb o 16,7 %). Tržby se zvýšily v prodejnách specializovaných na prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 9,3 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 8,7 %) a výrobků pro domácnost (o 2,0 %). Pokles naopak zaznamenaly prodejny specializované na prodej oděvů a obuvi (o 3,7 %) a farmaceutického a zdravotnického zboží (o 2,7 %). Nižší tržby realizovaly také specializované i nespecializované prodejny potravin (o 2,8 %, resp. o 0,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,9 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,2 % a očištěné o kalendářní vlivy se snížily meziročně o 6,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 9,7 %, v tom za opravy motorových vozidel o 12,6 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 9,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 3. čtvrtletí 2018 se v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní ve 3. čtvrtletí 2018 i 2017) zvýšily reálně meziročně o 3,7 %, stejně jako bez očištění. Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 5,8 %, za pohonné hmoty o 3,3 % a za potraviny o 1,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily meziročně o 0,7 %, bez očištění o 0,9 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 2,6 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,4 %.

______________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc září 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
26. 10. 2018
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2018

 • cmal110518.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření ředitelky odboru statistiky služeb Marie Bouškové
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz