Maloobchod - srpen 2022

Pokles maloobchodních tržeb pokračoval

06.10.2022
Kód: 120019-22
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v srpnu snížily reálně o 8,8 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v srpnu reálně o 0,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží a potraviny klesly shodně o 1,1 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 3,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 8,8 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 10,3 %, za pohonné hmoty o 9,2 % a za potraviny o 6,6 %.

„K meziročnímu poklesu tržeb v maloobchodě přispěl vývoj prodeje potravin i nepotravinářského zboží. Tržby těchto odvětví klesaly nepřetržitě již čtvrtý měsíc a v srpnu se pokles ještě prohloubil. Na snížení maloobchodních tržeb se podílel i nižší prodej pohonných hmot, avšak oproti předchozímu měsíci pokles zmírnil,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Pokles maloobchodních tržeb pokračoval ve všech sortimentních skupinách prodejen s výjimkou prodejen s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Také internetovým obchodům se tržby snížily,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví klesly o 15,1 %, s výrobky pro domácnost o 13,2 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 12,7 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 12,6 %. Tržby prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky stagnovaly. Naopak vzrostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,3 %. V prodejnách s potravinami se projevil větší pokles tržeb ve specializovaných prodejnách (o 12,5 %) než v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 6,2 %). Internetovým a zásilkovým obchodům2) se tržby snížily o 10,2 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) meziměsíčně reálně klesly o 1,8 % a meziročně se snížily o 7,2 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________


Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc červenec 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za srpen 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 9. 2022
Termín ukončení zpracování: 3. 10. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2022

 

 • cmal100622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz