Maloobchod - leden 2013

Nejvyšší růst internetového prodeje za posledních 26 měsíců

14.03.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,5 %, stejně jako bez očištění. Meziroční pokles tržeb byl ovlivněn zejména vývojem prodeje v motoristickém segmentu.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v lednu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,4 %; meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní klesly o 0,5 %, stejný pokles zaznamenaly tržby bez očištění. Meziroční pokles při stejném počtu pracovních dní v lednu letos i loni ovlivnil nižší prodej v motoristickém segmentu, naopak k jeho zmírnění přispěl růst v maloobchodě (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) reálně meziměsíčně stagnovaly a meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dní i neočištěné klesly o 3,5 %. Meziročně se neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) snížily o 4,1 % a za opravy o 1,1 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 0,7 %, shodně jako bez očištění. Růst zaznamenal prodej nepotravinářského zboží o 1,9 % i potravin o 0,1 %, naopak prodej pohonných hmot klesl o 2,2 %.

Nejdynamičtěji rostly tržby za prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 23,7 %). K celkovému růstu přispěl také vyšší prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 4,6 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 4,5 %) a oděvů a obuvi (o 1,4 %). Prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin, kde mají největší vliv velké obchodní řetězce, se zvýšil o 0,3 % (podnikům se 100 a více zaměstnanci v této skupině se tržby zvýšily o 0,7 %). Naopak ve specializovaných prodejnách s potravinami se tržby snížily o 2,5 %, nižší zájem spotřebitelů zaznamenaly rovněž prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,7 %) a s výrobky pro domácnost (o 1,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,8 %. V porovnání s prosincem 2012 se zvýšil o 0,3 p.b. Meziroční růst cen byl zaznamenán u potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Upozornění:
Počínaje Rychlou informací za leden 2013 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 jsou nově poměřovány k průměru roku 2010, došlo i k použití váhového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu byl na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což mělo za následek revizi bazických i meziročních indexů. Více informací v Metodice.


Poznámky:
Data za měsíc leden 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 6. 3. 2013
Termín ukončení zpracování: 11. 3. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 4. 2013  • cmal031413.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz