Maloobchod - červen 2013

Po dvouměsíčním růstu maloobchodní tržby opět klesly

05.08.2013
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu se po očištění o sezónní vlivy snížily v červnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní klesly o 1,1 %. Bez očištění se tržby meziročně snížily o 2,7 %. Pokles se projevil v maloobchodě i v motoristickém segmentu.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v červnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 1,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,7 %, částečně vlivem o jeden den nižšího počtu pracovních dní v červnu 2013 oproti stejnému měsíci 2012. Na poklesu se podílel více maloobchod (-2,5 p.b.) než motoristický segment (-0,2 p.b.), viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní vzrostly o 2,3 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,6 %, v tom za opravy se snížily o 3,6 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 0,2 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby klesly reálně meziměsíčně o 2,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 2,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 3,6 %, v tom za pohonné hmoty o 4,8 %, potraviny o 4,5 % a nepotravinářské zboží o 2,5 %.

Snížení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil pokles prodeje potravin v nespecializovaných i specializovaných prodejnách (o 4,0 %, resp. o 11,3 %), v jejich rámci podnikům se 100 a více zaměstnanci, kam patří zejména obchodní řetězce, tržby klesly o 3,6 %. Rovněž se snížil prodej ve specializovaných prodejnách farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 7,3 %, výrobků pro domácnost o 5,3 % a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 3,4 %. Naopak vzrostly tržby za prodej oděvů a obuvi o 3,8 % a počítačového a komunikačního zařízení o 2,0 %. Výraznější růst zaznamenal prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby o 18,4 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,1 %. Nejvíce rostly ceny v prodejnách potravin a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 2. čtvrtletí 2013 tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně meziročně stagnovaly (při stejném počtu pracovních dní ve 2. čtvrtletí 2012 i 2013), přičemž v motoristickém segmentu vzrostly o 2,9 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) klesly o 1,2 %. Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily o 0,8 % a za potraviny a pohonné hmoty se naopak snížily (o 3,6 %, resp. o 1,8 %).


Poznámky:
Data za měsíc červen 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 9. 2013  • cmal080513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz