Maloobchod - květen 2018

Maloobchodní tržby nepřetržitě rostou již čtvrtým rokem

04.07.2018
Kód: 120019-18
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, stejně jako bez očištění.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v květnu reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny vzrostly o 1,7 %, za pohonné hmoty o 0,7 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v květnu 2018 i 2017) zvýšily o 5,0 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,5 %, za pohonné hmoty o 5,4 % a za potraviny o 3,5 %1).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 5,0 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,5 %, za pohonné hmoty o 5,4 % a za potraviny o 4,3 %1).

Zvýšení tržeb zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Pokračoval dlouhodobý trend růstu prodejů přes internet nebo zásilkovou službu (o 16,4 %). V nepotravinářském sortimentu vzrostl prodej ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 8,7 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,3 %), s výrobky pro domácnost (o 6,5 %), s oděvy a obuví (o 4,6 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,9 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 4,5 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 0,9 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,5 %. Meziročně se tržby snížily o 3,5 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za opravy motorových vozidel meziročně klesly o 4,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za měsíc květen 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2018 budou publikovány v červnu 2019.
1) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
26. 6. 2018
Termín ukončení zpracování: 29. 6. 2018
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2018

 

  • cmal070418.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz