Maloobchod - červen 2016

Růst maloobchodních tržeb podpořily nižší ceny potravin a pohonných hmot

05.08.2016
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 1,5 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 6,2 %, stejně jako bez očištění. Tržby rostly ve všech hlavních sortimentních skupinách prodejen.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily v červnu reálně meziměsíčně o 1,5 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,2 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění (v červnu 2016 i 2015 byl stejný počet pracovních dní). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot i nepotravinářského zboží vzrostly shodně meziročně o 7,2 %, za prodej potravin o 4,6 %.

Tržby rostly ve všech hlavních sortimentních skupinách prodejen. Dlouhodobě nejvyšší tempo růstu vykazoval internetový a zásilkový prodej (nyní o 22,3 %). Větší zájem spotřebitelů o nákupy se projevil také ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím. Tržby v prodejnách potřeb pro domácnost se zvýšily o 8,7 %, počítačového a komunikačního zařízení o 7,3 %, oděvů a obuvi o 6,9 %, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 3,8 % a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 2,2 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 4,8 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,8 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,5 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, potravin a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s oděvy a obuví a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné se zvýšily o 6,8 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 8,2 % a za opravy o 0,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Za celé 2. čtvrtletí 2016 semaloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 5,3 %, bez očištění o 6,2 % (ve 2. čtvrtletí 2016 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o tři pracovní dny více). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 9,1 %, za nepotravinářské zboží o 7,5 % a potraviny o 3,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel (CZ‑NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 9,4 %, bez očištění o 13,4 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 14,5 % a za opravy o 9,1 %.

________________________
Poznámky:
Data za měsíc červen 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,

e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 8. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 9. 2016

 

  • cmal080516.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz