Maloobchod - květen 2020

Větší zájem o nákup zboží přes internet a výrobků pro domácnost

08.07.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v květnu zvýšily reálně o 2,0 %, bez očištění se snížily o 0,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 11,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v květnu reálně o 11,6 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 20,5 %, za nepotravinářské zboží o 17,7 % a za potraviny o 2,0 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 2,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,1 % a za potraviny o 0,4 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 9,4 %. V květnu 2020 bylo o dva pracovní dny méně než v květnu 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 0,7 %. Tržby za potraviny klesly o 1,5 % a za pohonné hmoty o 11,8 %, naopak za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,6 %.

Nejvyšší zájem přetrvával o nákupy zboží přes internet a zásilkovou službu2) (růst tržeb o 33,6 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se zvýšily nákupy spotřebitelů zejména v sortimentu výrobků pro domácnost (růst o 15,2 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,0 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,9 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 9,0 %) a s oděvy a obuví (o 21,0 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 0,2 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 29,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 17,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 32,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 36,8 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 30,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 38,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc duben 2020 byla revidována, za květen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2020
Termín ukončení zpracování: 2. 7. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2020

 

 • cmal070820.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Vyšší zájem o nákup zboží přes internet a výrobků pro domácnost
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz