Maloobchod - únor 2023

Meziroční pokles maloobchodních tržeb pokračoval

05.04.2023
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v únoru snížily reálně o 6,4 %, meziměsíčně klesly o 0,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v únoru reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny klesly o 1,8 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,2 % a za pohonné hmoty o 1,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v únoru snížily reálně o 6,4 %, v tom za potraviny klesly o 7,6 % a za nepotravinářské zboží o 7,1 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,3 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v únoru meziročně poklesly o 6,4 %. Pokles tržeb trval již od května loňského roku. Méně než loni se prodalo zboží v prodejnách s potravinami i s nepotravinářským zbožím. Tempo poklesu v porovnání s předchozím měsícem se u potravin prohloubilo, naopak u nepotravinářského zboží zmírnilo. Prodej pohonných hmot vykázal meziroční růst tržeb třetí měsíc v řadě,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

„Pokles tržeb pokračoval v prodejnách s výrobky pro domácnost a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, a to desátý měsíc v řadě. V ostatních sortimentních typech specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily. Tržby internetových a zásilkových obchodů klesaly již čtrnáctý měsíc za sebou,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 14,7 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 1,9 %. Naopak tržby rostly v prodejnách s oděvy a obuví o 4,8 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,8 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,3 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,0 %. Tržby z prodeje potravin klesly již desátý měsíc po sobě, a to o 7,6 % v nespecializovaných a o 7,2 % ve specializovaných prodejnách. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 3,6 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 7,7 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 0,8 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 4,2 % a za opravy motorových vozidel o 4,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 3. 2023
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 5. 5. 2023

 • cmal040523.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
 • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.04.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz