Maloobchod - prosinec 2013

Tržby v maloobchodě za rok 2013 vzrostly o 1,0 %

05.02.2014
Kód: r-9101-13
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní vzrostly o 3,6 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 5,2 % byl ovlivněn zejména vývojem motoristického segmentu a nepotravinářského zboží.
Za celý rok 2013 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 1,0 %.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel se snížily v prosinci reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 3,6 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 5,2 % přispěl při vyšším počtu pracovních dní (+1) prodej a opravy motorových vozidel (+3,8 p.b.) a nepotravinářského zboží (+2,0 p.b.), opačně působil prodej pohonných hmot (-0,4 p.b.) a potravin (-0,2 p.b.), viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 13,5 %. Bez očištění tržby vzrostly meziročně o 16,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 17,4 % a za opravy o 15,1 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,8 % vlivem vyššího prodeje nepotravinářského zboží (o 4,7 %), tržby za pohonné hmoty a potraviny naopak klesly (o 5,2 %, resp. o 0,6 %).

Nejrychleji rostl prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 34,2 %). Pokračoval vyšší zájem spotřebitelů o nákupy v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení (růst tržeb o 8,9 %). K celkovému růstu přispěl také maloobchod s výrobky pro domácnost (o 3,0 %), s oděvy a obuví (o 1,2 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,2 %). Naopak nižší tržby zaznamenaly prodejny farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,6 %) a specializované i nespecializované prodejny potravin (o 1,3 %, resp. o 0,5 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,5 %. Pokračovalo snižování cen u většiny nepotravinářského zboží, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení. Naopak rostly ceny v prodejnách potravin, pohonných hmot, oděvů a obuvi.

Za celé 4. čtvrtletí 2013 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 3,6 % (ve 4. čtvrtletí 2013 bylo o jeden pracovní den méně), v tom v motoristickém segmentu o 10,3 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 1,1 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,9 % a za pohonné hmoty a potraviny naopak klesly (o 2,6 %, resp. o 0,2 %).

Vývoj v roce 2013

Za celý rok 2013 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (CZ - NACE 45+47) zvýšily reálně meziročně o 1,0 %. Na celkový vývoj měl vliv především růst tržeb v motoristickém segmentu.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně zvýšily o 3,7 %, v tom za prodej motorových vozidel o 4,3 % a za opravy o 1,6 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) klesly tržby reálně meziročně o 0,1 %, přičemž pokles byl zaznamenán v prvním pololetí, ve druhé polovině roku převládl růst. Tržby za pohonné hmoty celoročně klesly o 3,0 %. Pokles prodeje potravin pokračoval i v roce 2013 (za celý rok o 1,1 %). Prodej nepotravinářského zboží se zvýšil o 1,5 %. Nejvyšší růst zaznamenaly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 26,8 %). Ve specializovaných prodejnách nejvíce rostly tržby za počítačová a komunikační zařízení (o 8,8 %), dále za oděvy a obuv (o 3,3 %) a za výrobky pro sport, kulturu a rekreaci (o 0,5 %). Naopak méně se prodávalo farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 2,9 %) a zboží převážně pro domácnost (o 1,3 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2013 činil 99,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky
Data za měsíc prosinec 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2014  • cmal020514.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz