Maloobchod - říjen 2021

Maloobchodní tržby rostly díky prodeji nepotravinářského zboží

06.12.2021
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 7,2 %, bez očištění o 5,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 1,4 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v říjnu reálně o 1,4 %, v tom za pohonné hmoty vzrostly o 2,6 %, za nepotravinářské zboží o 1,9 % a za potraviny o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 7,2 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 15,0 % a za nepotravinářské zboží o 11,9 %, naopak za potraviny klesly o 1,7 %. V říjnu 2021 bylo o jeden pracovní den méně než v říjnu 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 5,6 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 13,4 %, za nepotravinářské zboží o 10,0 %, naopak za potraviny klesly o 2,7 %.

K meziročnímu růstu tržeb nepotravinářského zboží přispěla nízká srovnávací základna loňského října, kdy maloobchodní prodej, zejména v kamenných prodejnách, ovlivnila opatření v souvislosti s nástupem druhé vlny pandemie. Vyšší tržby zaznamenaly specializované prodejny s oděvy a obuví (o 39,4 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 21,8 %), s kosmetickými a toaletními výrobky (o 15,1 %), s výrobky pro domácnost (o 10,2 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 9,1 %) a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 0,4 %). Specializované prodejny s potravinami realizovaly tržby vyšší o 3,7 %, naopak nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 3,0 %. Internetové obchody2) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 3,7 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 105,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, počítačového a komunikačního zařízení, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 8,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 11,8 %, v tom za opravy motorových vozidel o 0,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 14,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc září 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 11. 2021

Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 13. 1. 2022

 • cmal120621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Maloobchodní tržby rostly díky prodeji nepotravinářského zboží
 • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz