Maloobchod - duben 2010

Maloobchod se vrátil k poklesu

07.06.2010
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby klesly v dubnu v maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně o 2,3 % a meziročně o 4,2 %. Bez očištění se tržby meziročně snížily o 4,5 %. Největší podíl na meziročním poklesu měl prodej nepotravinářského zboží a motorových vozidel.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v dubnu snížily meziměsíčně reálně o 2,3 % a meziročně o 4,2 %. Sezónně neočištěné tržby klesly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 4,5 % (při stejném počtu pracovních dní letos i loni). Největší podíl na meziročním poklesu měl prodej nepotravinářského zboží a motorových vozidel (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily meziměsíčně reálně o 5,3 % a meziročně o 5,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 5,0 %, a to shodně za prodej motorových vozidel i za opravy.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily meziměsíčně reálně o 1,1 % a meziročně o 3,6 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 4,3 %, v tom za nepotravinářské zboží o 5,6 %, za potraviny o 3,5 % a za pohonné hmoty o 1,6 %.

Ze sledovaných sortimentů měl největší vliv na celkový pokles prodej výrobků pro domácnost ve specializovaných prodejnách (příspěvek k poklesu –1,5 p.b.) a prodej ve smíšených prodejnách s převahou potravin (- 1,0 p.b.). Nejvíce se tržby snížily podnikům prodávajícím mimo prodejny, stánky a trhy (o 11,7 %), dále prodejnám výrobků pro domácnost (o 9,9 %) a specializovaným prodejnám s převahou potravin ( 7,7 %), prodejnám výrobků pro kulturu a rekreaci (o 6,3 %), textilu a obuvi (o 6,1 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 5,6 %). Naopak rostly tržby podnikům s prodejem přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 3,8 %) a maloobchodu s počítačovým a komunikačním zařízením (o 2,7 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,9 %. Výrazně vzrostly ceny pohonných hmot (o 19,0 %), podstatně méně pak ceny za léky a zdravotnické potřeby (o 2,1 %). Naopak nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 8,6 %), za použité zboží (o 5,1 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 3,3 %), dále zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 3,2 %), oděvů a obuvi (o 2,8 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 2,6 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 2,4 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v dubnu sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 snížily meziměsíčně reálně o 1,2 %, meziročně po očištění o pracovní dny klesly o 1,6 %. Nejvíce se tržby snížily v Bulharsku a v Litvě (shodně o 11,7 %), v Dánsku (o 8,3 %) a v Lotyšsku (o 7,7 %), nejrychleji rostly na Maltě (o 8,7 %).
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Alena Hellerová, tel. 274052921, e-mail: alena.hellerova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 28. 5. 2010
Termín ukončení zpracování: 2. 6. 2010
Data za měsíce leden 2009 až březen 2010 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal060710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz