Maloobchod - prosinec 2014

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu za rok 2014 vzrostly o 5,4 %

04.02.2015
Kód: 120019-14
 Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,2 %, bez očištění o 5,9 %. Tržby rostly v motoristickém segmentu i v samotném maloobchodě. Za celý rok 2014 se neočištěné tržby meziročně zvýšily o 5,4 %.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel (CZ-NACE 45+47) se snížily v prosinci reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,2 %, bez očištění se zvýšily o 5,9 %. Na zvýšení tržeb se podílel jak motoristický segment, tak samotný maloobchod (viz tabulka č. 2). Meziroční vývoj byl ovlivněn také o jeden den vyšším počtem pracovních dní v prosinci 2014 oproti prosinci 2013.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 3,2 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 6,5 %, v tom za opravy o 5,6 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 6,7 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 1,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 4,6 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 5,8 %, v tom za pohonné hmoty o 13,6 %, za nepotravinářské zboží o 6,5 % a za potraviny o 2,8 %.

Nejvíce rostly tržby z prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 23,8 %) a prodeje počítačového a komunikačního zařízení (o 19,2 %). K celkovému růstu přispěl také maloobchod s výrobky pro domácnost (o 4,4 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 3,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 3,6 %) a s oděvy a obuví (o 2,9 %). Vyšší tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 3,1 %) byly ovlivněny především růstem tržeb velkých podniků. Nižší tržby naopak zaznamenaly specializované prodejny potravin (o 0,7 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,1 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi a farmaceutického a zdravotnického zboží, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Za celé 4. čtvrtletí 2014 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 4,7 % (ve 4. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně), v tom v motoristickém segmentu o 7,8 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 3,5 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,3 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 2,5 %.

Vývoj v roce 2014

Za celý rok 2014 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) zvýšily reálně meziročně o 5,4 %. Na celkový vývoj měl vliv především růst tržeb v motoristickém segmentu.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně zvýšily o 11,6 %, v tom za prodej motorových vozidel o 12,1 % a za opravy o 9,6 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) vzrostly tržby reálně meziročně o 2,8 %. Kromě listopadu překročily tržby ve všech měsících roku 2014 úroveň srovnatelného období 2013. Nejméně rostly v 1. čtvrtletí (o 2,2 %) a nejvíce ve 4. čtvrtletí (o 3,5 %). Tržby za nepotravinářské zboží celoročně vzrostly o 4,3 %, za pohonné hmoty o 1,7 % a za potraviny o 1,3 %. Nejvyšší růst zaznamenal prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 19,7 %). Ve specializovaných prodejnách nejvíce rostly tržby za počítačová a komunikační zařízení (o 17,2 %), dále za výrobky pro domácnost (o 4,3 %), za výrobky pro sport, kulturu a rekreaci (o 4,1 %) a za oděvy a obuv (o 3,7 %). Naopak méně se prodávalo farmaceutické a zdravotnické zboží (o 2,6 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2014 činil 100,4 %.

Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2015 ČSÚ změní strukturu Rychlých informací za maloobchod. Jako primární údaj bude prezentována CZ-NACE 47 - "Maloobchod, kromě motorových vozidel". Agregace CZ-NACE 45 + 47 - "Maloobchod včetně motoristického segmentu" v textu Rychlých informací již hodnocena nebude, ale z důvodu historické kontinuity se bude i nadále zveřejňovat v časových řadách a v tabulce č. 1.


Poznámky:
Data za měsíc prosinec 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 1. 2015
Termín ukončení zpracování: 30. 1. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (http://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 13. 3. 2015

  • cmal020415.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz