Maloobchod - duben 2017

Velikonoce ovlivnily prodej potravin

06.06.2017
Kód: 120019-17
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 2,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) po očištění o sezónní vlivy snížily v dubnu reálně o 0,8 %. Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 0,9 %, naopak za potraviny vzrostly o 1,0 % a za pohonné hmoty o 0,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,7 %, za potraviny o 3,6 % a za pohonné hmoty o 3,0 %. Meziroční vývoj neočištěných tržeb byl ovlivněn nižším počtem pracovních dní (o 3 dny méně než v dubnu 2016) a také  velikonočními svátky, které loni připadly na březen.

Meziročně se maloobchodní tržby bez očištění zvýšily o 2,7 %, přičemž za potraviny vzrostly o 4,3 %, za nepotravinářské zboží o 2,6 %, zatímco za pohonné hmoty klesly o 0,9 %.

Největší podíl na růstu tržeb v maloobchodě (bez očištění) měl internetový a zásilkový prodej (růst tržeb o 20,9 %) a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (růst o 4,6 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 2,6 %), s oděvy a obuví (o 1,2 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 1,1 %) a s potravinami (o 0,5 %). Méně než v dubnu předchozího roku se prodávaly farmaceutické a zdravotnické výrobky (o 3,5 %) a výrobky pro domácnost (o 2,1 %).  

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s potřebami pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,4 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 3,5 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 6,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 7,9 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 1,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.
 

__________________
 

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za měsíce leden 2016 až březen 2017 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2017 budou publikovány v červnu 2018.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 5. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 6. 2017
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2017

 

  • cmal060617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz