Maloobchod - říjen 2023

Meziroční pokles tržeb v maloobchodě zmírnil

06.12.2023
Kód: 120019-23
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v říjnu snížily reálně o 1,4 %, meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 5,9 % a meziměsíčně o 0,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v říjnu reálně o 0,6 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,6 %, za potraviny stagnovaly a za pohonné hmoty klesly o 2,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v říjnu snížily reálně o 1,4 %, v tom za potraviny klesly o 2,7 % a za nepotravinářské zboží o 1,0 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,8 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v říjnu meziročně klesly. Oproti loňskému říjnu se snížily tržby za prodej potravin a nepotravinářského zboží, za pohonné hmoty se naopak zvýšily. Pokles tržeb zaznamenaly všechny sortimentní skupiny prodejen s výjimkou prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví meziročně klesly o 6,1 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,1 %, s výrobky pro domácnost o 2,9 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,2 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 1,9 %. Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 5,9 %. Tržby z prodeje potravin v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 2,7 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 2,4 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 7,8 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 5,3 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 5,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 6,3 % a za opravy motorových vozidel o 4,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_________________


Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc září 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 11. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 12. 1. 2024

 

  • cmal120623.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
  • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
  • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
  • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz