Maloobchod - duben 2021

Maloobchodní tržby se zvýšily díky vyššímu prodeji nepotravinářského zboží

08.06.2021
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu zvýšily reálně o 7,4 %, bez očištění o 7,5 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v dubnu reálně o 0,7 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,8 % a za pohonné hmoty o 1,7 %, naopak za potraviny klesly o 2,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2021 i 2020) zvýšily o 7,4 %2), v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,0 % a za pohonné hmoty o 13,1 %, naopak za potraviny se snížily o 1,8 %2).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,5 %2). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,0 % a za pohonné hmoty o 13,1 %, naopak za potraviny klesly o 1,3 %2).

Dubnový maloobchodní prodej byl v letošním i loňském roce ovlivněn omezeními či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu zabránění šíření koronaviru. K meziročnímu růstu tržeb nepotravinářského zboží přispěla nízká srovnávací základna loňského dubna a zároveň postupně zaváděný prodej přes internet řadou kamenných prodejen. Výrazně vyšší tržby vykázaly obchody s oděvy a obuví (o 80,0 %), které před rokem zaznamenaly největší propad tržeb. Tržby se rovněž zvýšily prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 30,6 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 20,7 %), s kosmetickým a toaletním zbožím (o 18,8 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 1,4 %). Specializované prodejny s potravinami realizovaly tržby vyšší o 7,8 %, naopak nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 1,7 %. Internetové obchody3) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 14,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 101,9 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, farmaceutického a zdravotnického zboží, oděvů a obuvi a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení.  

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 2,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 67,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 67,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 73,9 % a za opravy motorových vozidel o 46,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

___________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc březen 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Na konci června 2021 ČSÚ zveřejní časové řady indexů tržeb za velkoobchod (CZ-NACE 46) a za celý obchod (CZ-NACE G).

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 5. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 6. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2021

 • cmal060821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Maloobchodní tržby se zvýšily díky vyššímu prodeji nepotravinářského zboží
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz