Maloobchod - únor 2020

Tržby v maloobchodě v únoru meziročně rostly

07.04.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 7,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy v únoru reálně stagnovaly. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,5 %, za potraviny se nezměnily a za pohonné hmoty klesly o 2,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,9 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,0 % a za potraviny o 1,7 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 1,4 %. V únoru 2020 bylo o jeden kalendářní den více než v únoru 2019, pracovních dní bylo stejně.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,4 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 10,5 %, za potraviny o 5,3 % a za pohonné hmoty o 2,0 %.

Největší vliv na meziroční růst neočištěných maloobchodních tržeb měl prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (růst tržeb o 5,5 %) a internetový a zásilkový prodej2) (o 19,2 %). Dvojciferným tempem rostly tržby za prodej farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 14,8 %), výrobků pro domácnost (o 14,5 %) a počítačového a komunikačního zařízení (o 14,3 %). Tržby ve specializovaných prodejnách s potravinami se zvýšily o 3,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 1,5 % a s oděvy a obuví o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, pohonných hmot, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potřeb pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,8 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 5,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,3 % a za opravy motorových vozidel o 1,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Výsledky za únor 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu SP 1-12 a s využitím administrativních zdrojů dat. Děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

____________________
Poznámky:
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc únor 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 3. 2020
Termín ukončení zpracování: 1. 4. 2020

Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2020

 • cmal040720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby v maloobchodě v únoru meziročně rostly
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz