Maloobchod - leden 2021

Maloobchod klesl, rostly pouze nákupy přes internet

15.03.2021
Kód: 120019-21
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu snížily reálně o 6,5 %, bez očištění o 9,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 6,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v lednu reálně o 6,6 %, přičemž za potraviny klesly o 0,6 % a za nepotravinářské zboží o 12,7 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 2,8 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 6,5 %, v tom za potraviny o 2,7 %, za nepotravinářské zboží o 8,4 % a za pohonné hmoty o 9,8 %. V lednu 2021 bylo o dva pracovní dny méně než v lednu 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 9,0 %. Tržby za potraviny klesly o 4,1 %, za nepotravinářské zboží o 11,7 % a za pohonné hmoty o 12,1 %.

Opatření proti šíření koronaviru pokračovala po celý leden. Omezení prodeje či úplné uzavření prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží mělo vliv na vývoj maloobchodních prodejů. Meziroční růst tržeb zaznamenal pouze internetový a zásilkový prodej2). Prodej prostřednictvím internetu si dlouhodobě udržuje vysokou dynamiku růstu, v lednu tržby vzrostly o 34,5 %. Naopak prodej v kamenných prodejnách zaznamenal pokles ve všech sortimentních skupinách zboží. Ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví tržby klesly o 74,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 33,0 %, s výrobky pro domácnost o 23,9 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 11,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,6 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,2 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby klesly o 3,1 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 19,3 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,7 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak vzrostly ceny oděvů a obuvi, farmaceutického a zdravotnického zboží, kosmetických a toaletních výrobků, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a potravin. 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 6,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 1,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 5,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 3,4 % a za opravy motorových vozidel o 14,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce leden až prosinec 2020 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za leden 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 3. 2021
Termín ukončení zpracování: 10. 3. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 7. 4. 2021

 

 • cmal031521.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Maloobchod klesl, rostly pouze nákupy přes internet
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz