Maloobchod - leden 2024

K meziročnímu růstu maloobchodních tržeb přispěl nejvíce internetový prodej

12.03.2024
Kód: 120019-24
 

Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu zvýšily reálně o 2,4 % a meziměsíčně o 1,0 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 3,3 %, meziměsíčně klesly o 0,2 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v lednu reálně o 1,0 %, v tom za potraviny vzrostly o 2,0 %, za nepotravinářské zboží o 0,5 % a za pohonné hmoty o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v lednu zvýšily reálně o 2,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,0 %, za pohonné hmoty o 2,3 % a za potraviny o 0,4 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zaznamenaly v lednu meziroční růst. Na zvýšení se podílel prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. Tržby za potraviny zaznamenaly v lednu meziroční růst po dvaceti měsících poklesu. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 14,5 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 8,9 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,8 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s výrobky pro domácnost o 6,6 %, s oděvy a obuví o 3,7 % a s počítačovým a komunikačním zařízením o 1,6 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,1 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 5,7 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 22,4 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 13,2 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) meziměsíčně klesly reálně o 0,2 %. Meziročně se tržby zvýšily o 3,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,5 % a za opravy motorových vozidel o 2,2 %. 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za rok 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za leden 2024 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2024 budou zveřejněny v březnu 2025.
Počínaje Rychlou informací za leden 2024 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 jsou nově poměřovány k průměru roku 2021, došlo i k použití váhového schématu roku 2021. V souvislosti s přechodem na nové základní období byla provedena i revize roku 2023.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 4. 3. 2024
Termín ukončení zpracování: 7. 3. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 5. 4. 2024

  • cmal031224.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny, kalendářně očištěné údaje)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (bazické indexy, stálé ceny)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel (meziroční indexy, stálé ceny)
  • Graf 3 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, stálé ceny)
  • Graf 4 Tržby v maloobchodě – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje)
  • Vyjádření Jany Gotvaldové, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz