Maloobchod - leden 2020

Růst maloobchodních tržeb pokračoval

13.03.2020
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, bez očištění o 4,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,9 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 0,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,4 %, za pohonné hmoty o 0,6 % a za potraviny o 0,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2020 i 2019) zvýšily o 4,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,3 %, za potraviny o 2,4 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,9 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,3 %, za potraviny o 2,8 %2) a za pohonné hmoty o 1,1 %.

Nejvíce rostly tržby internetových obchodů a zásilkových služeb3) (o 16,9 %). V nepotravinářském sortimentu rostl prodej ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 11,8 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 9,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 4,9 %) a s oděvy a obuví (o 3,3 %). Naopak pokles tržeb zaznamenaly prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 8,0 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 3,0 %, ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, pohonných hmot, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 1,8 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 4,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 4,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,2 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 0,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

_____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
4. 3. 2020
Termín ukončení zpracování: 10. 3. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 7. 4. 2020

 

 • cmal031320.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Růst maloobchodních tržeb pokračoval
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz