Maloobchod - srpen 2011

Mírný růst tržeb v maloobchodě

06.10.2011
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní o 0,5 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 2,3 % přispěl zejména prodej motorových vozidel a vyšší počet pracovních dní.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v srpnu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,1 % a meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 0,5 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 2,3 % byl ovlivněn zejména růstem tržeb v motoristickém segmentu, jehož příspěvek představoval 1,9 p.b. (viz tabulka č. 2) a také vyšším počtem pracovních dní (+1).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 3,3 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 6,5 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 7,0 % a za opravy o 4,2 %.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o pracovní dny se snížily o 0,6 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 0,6 %, v tom za nepotravinářské zboží o 1,4 % a pohonné hmoty o 0,9 %, za potraviny naopak klesly o 0,7 %. Tržby za pohonné hmoty se zvýšily poprvé od dubna 2010.

Nejrychleji rostl prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,9 %) a prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 8,5 %). Kromě již uvedených pohonných hmot k celkovému růstu přispěl i maloobchod s výrobky pro domácnost (o 2,5 %), farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,0 %) a výrobky pro kulturu a rekreaci (o 0,7 %). Naopak přetrvával pokles prodeje ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách potravin (o 0,8 %; resp. o 0,6 %) a nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,8 %). Poprvé po 15 měsících nepřetržitého růstu klesly tržby ve specializovaných prodejnách textilu a obuvi (o 0,8 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Tento vývoj se promítl do celkového růstu cen v prodejnách s převahou potravin (o 4,5 %). Nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,7 %), výrobky pro domácnost (o 2,1 %) a textilem a obuví (o 1,9 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 9. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 10. 2011
Data za měsíc srpen 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2011  • cmal100611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz