Maloobchod - prosinec 2010

Tržby v maloobchodě za rok 2010 vzrostly o 1,0 %

07.02.2011
Kód: r-9101-10
 
Sezónně očištěné tržby klesly v prosinci v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně o 1,3 %. Meziroční pokles tržeb bez sezónního očištění o 0,2 % byl ovlivněn zejména nižším prodejem v maloobchodě.
Za celý rok 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 1,0 %.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v prosinci snížily reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně o 1,3 % (po očištění pouze o vliv pracovních dnů o 1,9 %). Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 0,2 % (bylo o jeden pracovní den více než ve stejném měsíci 2009). Největší podíl na meziročním poklesu měl prodej v maloobchodě (-2,1 p.b.), naopak vývoj v motoristickém segmentu přispěl ke zmírnění poklesu (+1,9 p.b.) (viz. tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 3,7 % a meziročně se zvýšily o 5,7 %. Sezónně neočištěné tržby vzrostly meziročně o 7,9 %, z toho za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,7 % a za opravy o 4,6 %. I v tomto měsíci růst ovlivnil prodej nákladních aut a prodej a montáž náhradních dílů a pneumatik.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně o 4,0 %. Sezónně neočištěné tržby klesly meziročně o 2,8 %, v tom za pohonné hmoty o 14,2 %, za potraviny o 1,3 % a za nepotravinářské zboží o 1,2 %.

Tržby se snížily ve většině sortimentních skupin prodejen. Kromě již zmíněného poklesu prodeje pohonných hmot se rovněž snížil prodej výrobků pro domácnost ve specializovaných prodejnách (o 5,8 %), méně se utržilo také v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 4,2 %), za potraviny ve specializovaných prodejnách (o 3,8 %), farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 2,3 %) a počítačové a komunikační zařízení (o 0,5 %). Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 1,1 %, v jejich rámci podnikům se 100 a více zaměstnanci, kam patří zejména obchodní řetězce, naopak tržby vzrostly o 0,4 %. Zájem spotřebitelů se soustředil na nákupy prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (růst o 16,3 %), textilu a obuvi (o 2,7 %) a výrobků pro kulturu a rekreaci (o 1,7 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 100,8 %. Pokračoval výrazný růst cen pohonných hmot (o 16,6 %), podstatně méně pak cen za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 1,5 %), ve stáncích a na trzích (o 0,8 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 7,4 %), použitého zboží (o 5,4 %), zboží prodávaného přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 4,4 %) a textilu a obuvi (o 4,3 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v prosinci 2010 sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 snížily reálně meziměsíčně o 0,4 %, meziročně po očištění o pracovní dny klesly o 0,1 %. Nejvíce se tržby snížily v Rumunsku (o 9,4 %), ve Španělsku (o 5,0 %) a na Maltě (o 3,6 %), nejrychleji rostly v Polsku (o 12,4 %), v Lotyšsku (o 8,1 %) a v Estonsku (o 7,0 %).

* * *

Za celý rok 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) zvýšily reálně meziročně o 1,0 %. Na celkový vývoj měl především vliv růst tržeb v motoristickém segmentu.

Po propadu tržeb v roce 2009 se trh s motorovými vozidly včetně oprav (CZ-NACE 45) oživil a v roce 2010 se tržby meziročně zvýšily o 6,6 %, úrovně roku 2008 však nedosáhly. Vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením tržeb za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,4 %, naopak za opravy tržby klesly o 2,4 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) zaznamenaly tržby meziroční pokles o 1,1 %, přičemž vyšší úrovně ve srovnání s předchozím rokem dosáhly pouze v měsících březnu, červnu, září a listopadu. Pokles prodeje pohonných hmot o 5,8 % byl ovlivněn poměrně vysokým meziročním růstem cen, který byl nastartován v prosinci 2009. Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 0,7 %, za potraviny vzrostly o 0,2 %. Průměrný cenový deflátor za rok 2010 činil 100,7 %. Ceny za pohonné hmoty vzrostly o 16,0 %, naopak v maloobchodě s nepotravinářským zbožím klesly o 2,5 % a s potravinami o 0,9 %.
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2011
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2011
Data za měsíc prosinec 2010 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2010 budou známy nejpozději v červnu 2011. Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).  • cmal020711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod a velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby v maloobchodě a prodeji motorových vozidel v letech 2005 až 2010
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz